Στα σύγχρονα δεδομένα της εποχής είναι πολύ βασικό τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ένα επαγγελματίας να είναι πιστοποιημένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά & MSDS προσδίδουν μια πολύ μεγάλη αξία σε όλους τους επαγγελματίες, καθώς συλλέγοντας όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας μπορούν να βγάλουν την Πιστοποίηση HACCP για την επιχείρηση τους. Επίσης σε διάφορους τυπικούς ελέγχους του υγειονομικού θα είναι σίγουρο ότι θα σας ζητηθούν τα MSDS(Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ),
όπως και ο φάκελος Μυοκτονίας & Απεντόμωσης με το συμβόλαιο ετήσιας σύμβασης μαζί με το τιμολόγιο.

Είναι πολύ βασικό να γνωρίζετε ότι ο καταστηματάρχης πρέπει να ελέγχει και να συντηρεί το πλάνο καθαρισμού για όλους τους χώρους, καθώς και να ενημερώνει το πλάνο καθαρισμού, πρέπει να θερμομετρά τα ψυγεία του και να αναγράφει την θερμοκρασία στο πλάνο καθαρισμού.

Ο καθαρισμός του καταστήματος σας πρέπει να είναι σχολαστικός και να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε όλες η επιφανές, καθώς και όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα.

Τα τραπέζια, πόμολα χειρολαβές, τουαλέτες, κοινόχρηστους χώρους , χώροι παράγωγης τροφίμων κ.α έχουν ξεχωριστά τα δικά τους εξειδικευμένα καθαριστικά και οφείλει ο καταστηματάρχης να ενημερώνει το πλάνο καθαρισμού για το πότε καθάρισε τους χώρους του.

Στης μέρες μας πρέπει να είμαστε πολύ σχολαστική!!
Να σας θυμίσουμε πως η καθαριότητα προσδίδει αξία στο κατάστημα μας !!

Εάν λυπών αγοράσατε προϊόντα από το κατάστημα μας και θέλετε να είστε πιστοποιημένη και κατοχυρωμένη ώστε να μην έχετε προβλήματα στο υγειονομικό κομμάτι καθαρισμού της επιχείρησης σας επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας δώσουμε τους προσωπικούς σας κωδικούς για τα προϊόντα απολύμανσης & καθαρισμού της εταιρίας μας.

Κατεβάστε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά & MSDS