Blog

Βασικές έννοιες και ορισμοί βιοενζυματικών προϊόντων της NetProfessional

NetProfessional Bioenzymatic Prodact

Τι είναι η Μικροβιολογία και σε τι τη χρησιμοποιούμε;

Μικροβιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους μικροοργανισμούς, την ποικιλομορφία τους, τη δομή τους, τη λειτουργία τους και την αλληλεπίδρασή τους με άλλα έμβια όντα στο περιβάλλον. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι μικροσκοπικά μονοκύτταρα ή πολυκύτταρα όντα που έχουν ζήσει στη Γη για περισσότερα από 3.000.000.000 χρόνια, προσαρμοζόμενα σε όλα τα περιβάλλοντα.  Ξηρά, θάλασσα και αέρα.
Στις κατηγορίες των μικροοργανισμών μπορούμε να διαφοροποιήσουμε:

Βακτήρια: Είναι μονοκύτταροι και προκαρυωτικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν έχουν καθορισμένο κυτταρικό πυρήνα. Μπορούν να είναι ωφέλιμα ή παθογόνα και να παίζουν ουσιαστικούς ρόλους στους κύκλους ζωής της γης.

Ιοί: Είναι ακυτταρικές οντότητες που πρέπει να εισβάλουν σε ένα κύτταρο ξενιστή για να αναπαραχθούν. Οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες σε ανθρώπους, ζώα, φυτά και άλλους μικροοργανισμούς.

Μύκητες: Μπορεί να είναι μονοκύτταροι (ζύμες) ή πολυκύτταροι (μούχλα και μανιτάρια). Οι μύκητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης και στη συμβίωση με άλλους οργανισμούς.

Πρωτόζωα: Είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί που μπορούν να είναι κινητοί και βρίσκονται σε υδάτινα περιβάλλοντα. Μερικά είναι παράσιτα, ενώ άλλα είναι αρπακτικά ή φωτοσυνθετικά.

Φύκια: Είναι ευκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί που μπορεί να είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι. Είναι απαραίτητα για την παραγωγή οξυγόνου και αποτελούν τη βάση πολλών τροφικών αλυσίδων σε υδάτινα περιβάλλοντα. Θα επικεντρωθούμε σε Βακτήρια, Ωφέλιμους / ΜΗ ΠΑΘΟΓΕΝΟΥΣ ή αποτελεσματικούς μικροοργανισμούς.

Αυτά οι Μικροοργανισμοί  μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε προβλήματα σε θεραπείες, όπως η εξάλειψη επιβλαβών οργανικών υπολειμμάτων, η αντιστάθμιση βασικών στοιχείων για τη ζωή ή ακόμη και η καταπολέμηση άλλων πολύ επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών.

Οι μικροοργανισμοί είναι απαραίτητοι για τη ζωή στη Γη. Παίζουν ζωτικούς ρόλους στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης, στη δέσμευση αζώτου, στην παραγωγή οξυγόνου, στη ζύμωση τροφίμων, στην παραγωγή φαρμάκων και σε πολλούς άλλους τομείς της επιστήμης και της βιομηχανίας. Ωστόσο, ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορεί επίσης να είναι παθογόνοι και να προκαλέσουν ασθένειες σε ανθρώπους, ζώα και φυτά.

Πώς δρουν οι μικροοργανισμοί ;

Οι μικροοργανισμοί δρουν σχηματίζοντας αποικίες που τρέφονται και αναπαράγονται για να αναπτυχθούν. Η βάση ενός παραγωγικού μικροοργανισμού είναι μια υγιής και σταθερή αποικία. Αυτή η σταθερότητα δίνεται από τις θερμοκρασίες του νερού, την ποσότητα της ύλης που πρέπει να αποικοδομηθεί και την εισαγωγή μικροοργανισμών που είναι επιβλαβείς για τη λειτουργία που εκτελείται. Ξεκινάμε από τη βάση ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η αποικία, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα υποβάθμισης και σταθεροποίησης έχει, αφού συνεργαζόμενοι διευρύνουν τις δυνατότητές τους.

Πώς οι μικροοργανισμοί αποσυνθέτουν την οργανική ύλη;

Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης από μικροοργανισμούς είναι μια κρίσιμη διαδικασία στα φυσικά οικοσυστήματα. Αυτή η διαδικασία, γνωστή και ως βιολογική αποσύνθεση ή ανοργανοποίηση, περιλαμβάνει τη δράση μικροοργανισμών όπως βακτηρίων και μυκήτων, καθώς και άλλων οργανισμών αποσύνθεσης, για τη διάσπαση της νεκρής οργανικής ύλης και τη μετατροπή της σε απλούστερες, πιο σταθερές ουσίες. Η διαδικασία αποσύνθεσης περιγράφεται βήμα προς βήμα παρακάτω: Αρχική αποικοδόμηση: Ευκαιριακές μικροοργανισμοί, όπως βακτήρια και μύκητες, είναι οι πρώτοι που αποικίζουν πρόσφατα νεκρή οργανική ύλη. Αυτοί οι μικροοργανισμοί ονομάζονται σαπρόφυτα και πρωτογενείς αποικοδομητές. Αρχίζουν να διασπούν τα πιο εύκολα προσβάσιμα και διαλυτά συστατικά, όπως τα σάκχαρα και άλλες απλές οργανικές ενώσεις. Βαθύτερη αποσύνθεση: Καθώς οι απλές ενώσεις εξαντλούνται, άλλοι μικροοργανισμοί αποσύνθεσης, γνωστοί ως δευτερογενή σαπρόφυτα, τίθενται σε δράση. Αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να αποικοδομήσουν πιο πολύπλοκα μόρια, όπως λιπίδια, πρωτεΐνες και κυτταρίνη.

Σχηματισμός χούμου: Κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης, τα τελικά προϊόντα είναι πιο σταθερά οργανικά θραύσματα που ονομάζονται χούμο. Ο χούμος είναι μια σκούρα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά ουσία που συσσωρεύεται στο έδαφος και παρέχει μια πηγή τροφής για τα φυτά και άλλους οργανισμούς του εδάφους.
Απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών: Καθώς οι μικροοργανισμοί διασπούν την οργανική ύλη, απελευθερώνουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο, που υπάρχουν στα οργανικά υπολείμματα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι διαθέσιμα για να απορροφηθούν ξανά από τα φυτά και άλλους οργανισμούς, κλείνοντας τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών στο οικοσύστημα. Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης είναι μια βασική διαδικασία για την ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών στα οικοσυστήματα και τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Επιπλέον, βοηθά στην εξάλειψη των νεκρών και αποσυντεθειμένων υλικών, διατηρώντας το περιβάλλον καθαρό και απαλλαγμένο από υπερβολικές συσσωρεύσεις οργανικών αποβλήτων. Χωρίς μικροοργανισμούς αποσύνθεσης, η οργανική ύλη θα συσσωρευόταν και τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής στη Γη δεν θα ανακυκλώνονταν.

Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία είναι ένας κλάδος που συνδυάζει τη βιολογία με την τεχνολογία για την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Βασίζεται στη χρήση ζωντανών οργανισμών ή των συστατικών τους για τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη βελτίωση των βιομηχανικών, γεωργικών και υγειονομικών διαδικασιών ή την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στη Net Professional  χρησιμοποιούμε αποτελεσματικούς μικροοργανισμούς για να διαμορφώσουμε προϊόντα που μας επιτρέπουν να επιλύουμε προβλήματα που προκαλούνται από οργανική ύλη σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η βιομηχανία, η κτηνοτροφία ή οι κοινότητες. Χάρη στη Net Professional καταφέρνουμε να εξαλείψουμε προβλήματα που επηρεάζουν τις υποδομές της κοινωνίας μας ή ακόμα και την υγεία των συνομηλίκων μας.

BioPlus ® Bio Enyma ®Odoυr Clean ®Odor Lock ®BioClean ®
Enzyma ®–
BioFast ® BioRest ® BioClean Lemon ® BioEnzyma Foor ®

Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία: Αναζητά λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η απορρύπανση του εδάφους και των υδάτων, η επεξεργασία των απορριμμάτων και η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μέσω βιολογικών διεργασιών. Η περιβαλλοντική βιοτεχνολογία είναι ένας κλάδος της βιοτεχνολογίας που εστιάζει στην εφαρμογή ζωντανών οργανισμών, βιολογικών διεργασιών και μοριακών τεχνικών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογιών που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η επεξεργασία λυμάτων με βιοτεχνολογία είναι μια αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική για τη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων πριν την επιστροφή τους στο περιβάλλον. Αυτή η τεχνική βασίζεται στη χρήση μικροοργανισμών και βιολογικών διεργασιών για την εξάλειψη και την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης, των θρεπτικών ουσιών και των ρύπων που υπάρχουν στα λύματα.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις κύριες μεθόδους βιοτεχνολογικής επεξεργασίας λυμάτων:

1) Αερόβια βιολογική επεξεργασία: Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται αερόβιοι μικροοργανισμοί (που απαιτούν οξυγόνο) για την αποσύνθεση της οργανικής ύλης των λυμάτων. Οι μικροοργανισμοί μετατρέπουν τους οργανικούς ρύπους σε πιο σταθερά στοιχεία, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό. Τα πιο κοινά συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας είναι οι αντιδραστήρες ενεργοποιημένης λάσπης και οι κατασκευασμένοι υγρότοποι.

2)Αναερόβια βιολογική επεξεργασία: Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται αναερόβιοι μικροοργανισμοί (που μπορούν να ζήσουν χωρίς οξυγόνο) για την αποσύνθεση της οργανικής ύλης που υπάρχει στα λύματα. Αυτή η διαδικασία παράγει βιοαέριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οι αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης και τα αναερόβια φίλτρα είναι παραδείγματα αναερόβιων συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας.

3)Νιτροποίηση και απονιτροποίηση: Η νιτροποίηση είναι μια βιολογική διαδικασία που μετατρέπει το αμμώνιο (NH4+) που υπάρχει στα λύματα σε νιτρικά (NO3-), ενώ η απονιτροποίηση μειώνει τα νιτρικά σε αέριο άζωτο (N2). Αυτές οι διεργασίες είναι απαραίτητες για την απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών, όπως το άζωτο και ο φώσφορος, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ευτροφισμού στα υδάτινα σώματα υποδοχής.

4)Φυτοαποκατάσταση: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί φυτά και σχετικούς μικροοργανισμούς για την εξάλειψη ή τη μείωση της παρουσίας ρύπων στα λύματα. Τα φυτά λειτουργούν ως φίλτρα και μπορούν να απορροφήσουν ορισμένους ρύπους, ενώ οι μικροοργανισμοί βοηθούν στην αποικοδόμηση της οργανικής ύλης.

5)Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης: Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν τη βιοτεχνολογία με την τεχνολογία μεμβρανών για την επεξεργασία των λυμάτων. Οι βιολογικοί βιοαντιδραστήρες συνδυάζονται με μεμβράνες που επιτρέπουν τον διαχωρισμό στερεών και μικροοργανισμών από το επεξεργασμένο νερό, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση και διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Η επεξεργασία λυμάτων με βιοτεχνολογία είναι μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές όπου η συμβατική υποδομή θεραπείας είναι περιορισμένη. Εκτός από τη μείωση της ρύπανσης, η επεξεργασία των λυμάτων με βιοτεχνολογία μπορεί επίσης να αποφέρει πρόσθετα οφέλη, όπως η παραγωγή βιοαερίου ή η χρήση υποπροϊόντων για γεωργικούς σκοπούς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε αυτές τις τεχνολογίες προσεκτικά και να παρακολουθούμε επαρκώς την απόδοσή τους για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των υδάτινων πόρων.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι άλλο μπορούν να προσφέρουν τα σκευάσματα που περιέχουν ένζυμα;

Τα ενζυματικά προϊόντα μας επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη και ταχύτερη αποικοδόμηση της οργανικής ύλης επειδή τα ένζυμα λειτουργούν διασπώντας τις μοριακές αλυσίδες της ύλης. Με αυτόν τον τρόπο, ένας λεκές διασπάται γρηγορότερα χάρη στα ένζυμα και ως εκ τούτου μπορεί να αφαιρεθεί πιο εύκολα.

Πώς μπορούν τα ένζυμα να ζουν μέσα σε χημικές ουσίες; Και πώς ενεργούν σε μια επιφάνεια μετά;

Χημικές τροποποιήσεις: Μερικές φορές τα ένζυμα μπορούν να τροποποιηθούν χημικά για να βελτιώσουν τη σταθερότητά τους ή να τα προσαρμόσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την προσθήκη χημικών προστατευτικών ομάδων ή πρωτεϊνών μηχανικής για τη βελτίωση της αντοχής τους.
Προστασία σε μικροπεριβάλλοντα: Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα τα ένζυμα μπορούν  να ενθυλακωθούν ή να ακινητοποιηθούν σε μήτρες που προστατεύουν από δυσμενείς συνθήκες ενώ τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να καταλύουν χημικές αντιδράσεις.

Είναι τα ένζυμα επικίνδυνα για τον άνθρωπο;

Γενικά τα ένζυμα δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο όταν χρησιμοποιούνται σωστά και υπό κατάλληλες συνθήκες. Στην πραγματικότητα τα ένζυμα είναι βασικά φυσικά συστατικά στις βιολογικές διεργασίες του ανθρώπινου σώματος και παίζουν ρόλο στην πέψη, το μεταβολισμό και άλλες σωματικές λειτουργίες.

Τι επιπλέον αποτελέσματα μπορούν να μας προσφέρουν τα προϊόντα με ένζυμα σε σύγκριση με τα απλά συμβατικά προϊόντα καθαρισμού;

Τα προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν ένζυμα μπορούν να προσφέρουν πολλά πρόσθετα οφέλη σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα καθαρισμού που δεν περιέχουν ένζυμα.
Μερικά από αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αφαίρεση λεκέδων: Τα ένζυμα μπορούν να διασπάσουν αποτελεσματικά μια μεγάλη ποικιλία λεκέδων, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών, των πρωτεϊνών, του αμύλου και άλλων οργανικών ενώσεων που είναι δύσκολο να καθαριστούν. Αυτό καθιστά τα προϊόντα ενζύμων ιδιαίτερα χρήσιμα για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων από τρόφιμα, αίμα, γρασίδι, λάδι και άλλα οργανικά υπολείμματα.

Πιο ήπια δράση: Σε αντίθεση με ορισμένα συμβατικά προϊόντα καθαρισμού που μπορεί να περιέχουν σκληρά συστατικά όπως λευκαντικά ή ισχυρά οξέα, τα προϊόντα με ένζυμα είναι συνήθως πιο ήπια και λιγότερο διαβρωτικά. Αυτό τα καθιστά ασφαλέστερα στη χρήση τους σε διάφορες επιφάνειες όπως υφάσματα, χαλιά, ταπετσαρίες και ευαίσθητα ρούχα.

Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Τα προϊόντα καθαρισμού με ένζυμα είναι συνήθως βιοδιασπώμενα και λιγότερο τοξικά από πολλά συμβατικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τον καθαρισμό, καθώς τα υπολείμματα από ενζυμικά προϊόντα είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον.

Μειωμένη ανάγκη για ζεστό νερό: Ορισμένα ένζυμα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα συμβατικά προϊόντα καθαρισμού, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

Εξάλειψη οσμών: Διασπώντας τα μόρια που προκαλούν οσμή, τα ένζυμα μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών πιο αποτελεσματικά από τα συμβατικά προϊόντα που απλώς καλύπτουν τις οσμές με αρώματα.

Συνοπτικά, τα προϊόντα καθαρισμού με ένζυμα μπορούν να προσφέρουν πιο αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βοηθήσουν στην εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών, καθιστώντας τα μια πιο ελκυστική επιλογή για ποικιλία εφαρμογών καθαρισμού στο σπίτι, τη βιομηχανία και άλλα περιβάλλοντα.

Ποια είναι η διαδικασία που βοηθά στην εύκολη απομάκρυνση των ρύπων  ;

Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απλοποιήσουμε πολύ την απάντηση αφού αυτό που πραγματοποιεί την απολύμανση του νερού, των επιφανειών ή των ιστών είναι τα ίδια ένζυμα και βακτήρια όταν τρέφονται με οργανική ύλη και αναπαράγονται. Έτσι αυτή η ίδια διαδικασία είναι που κάνει αλλαγές στην κατάσταση της ύλης.

Πως  αναγνωρίζουμε  την αποδοτικότητα του κάθε βιοενζυματικού προϊόντος  και τον καθαρισμό με βάση την βακτηριακή συσσώρευση του προϊόντος  συμφώνα με  την ακριβή μέτρηση NETAC ;

Η μέθοδος μέτρησης αποικιών βακτηριακής και ενζυματικής σύνθεσης μέσα σε κάθε προϊόν μετριέται  με την μέθοδο NETAC . Με την μέθοδο αυτή μετράμε το πραγματικό αριθμό  βακτηριών και πόσες αποικίες υπάρχουν  ανά γραμμάριο προϊόντος.
Ο σωστός τρόπος μέτρησης είναι  ανά  1gr προϊόντος , πόσες αποικίες υπάρχουν .

Παράδειγμα ορθού τρόπου μέτρησης  βάση μέτρησης NETAC:
1gr προϊόντος αντιστοιχεί σε 1.000.000.000 αποικίες  βακτηριδίων

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε ότι  εάν προϊόν διαθέτει υψηλό αριθμό αποικιών βιοενζυμάτων και αν θα μας  λύσει γρηγορότερα τα προβλήματα των οργανικών λυμάτων.

Τα βακτήρια & Βιοένζυμα  που χρησιμοποιούνται απαιτούν  σοβαρούς ελέγχους ποιότητας  ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα βακτήρια και τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται στα σκευάσματα  καθαριστικών είναι από παγκόσμιες τράπεζες  συλλογής βακτηρίων, όπου διασφαλίζουν την ποιότητα.
Στις μέρες μας αυτά τα προϊόντα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά λόγω πολλών πλεονεκτημάτων τους.  Δεν είναι εύκολη η κατασκευή των βιοενζυματικών απορρυπαντικών γιατί  χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις , ακριβά συστήματα διατήρησης και διασφάλισης της ποιότητας καθώς και  ένα εξειδικευμένο τμήμα ποιότητας ελέγχου με ταυτόχρονες  γνώσεις στην βιολογία και  στην χημεία .

Ποια η διαφορά μεταξύ  βιοενζυματικών προϊόντων καθαρισμού έναντι των χημικών προϊόντων  και ποιες  οι διαφορές  τους ;

Τα βιενζυματικά προϊόντα και η φιλοσοφία τους είναι να μειώνουν την ενέργεια στον πλανήτη μας αλλά και κατά την απόρριψη τους  μετά την χρήση τους να γίνετε γρήγορη αφομοίωση από το περιβάλλον έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η τροφική αλυσίδα και να μην υπάρχει μόλυνση του οικοσυστήματος μας .

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευασία προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά,  για την  παραγωγή του σκευάσματος χρησιμοποιούνται οικολογικές μορφές ενέργειας  και  το τελικό προϊόν   παράγεται με βάσης βιολογικών & οργανικών συστατικών ( ένζυμα, βακτήρια, μικροοργανισμούς) ώστε να μην είναι ρυπογόνο και να μπορεί να αφομοιωθεί από το περιβάλλον άμεσα.

Αντίθετα ένα χημικό προϊόν  δεν δημιουργείται με την συγκριμένη  φιλοσοφία. Τα χημικα προϊόντα ως σύσταση περιέχει χημικές ουσίες που το περιβάλλον δεν μπορεί να αφομοιώσει. Επίσης δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον λόγω ανεξέλεγκτης  χρήσης και υπερπληθυσμού του πλανήτη.

Γιατί να επιλέξω ένα βιοενζυματικό προϊόν και όχι ένα χημικό καθαριστικό για το  καθαρισμό του χώρο μου;

Τα βιοενζυματικά προϊόντα στο χώρο σας έχουν  πολλαπλά πλεονεκτήματα για το καθαρισμό του χώρου σας έναντι χημικών προϊόντων καθαρισμού.

Πλεονεκτήματα :
1)Είναι αποδοτικότερα στο καθαρισμό σε βιολογικά υλικά και οργανικές ενώσεις
2) Μεγάλη διάρκεια καθαρισμού, λόγω βακτηριδιακής ,ενζυματικής χλωρίδας
3) Διατήρηση και σταθεροποίηση του PH στις επιφάνειες και στις σωληνώσεις.
4) Με την συστηματική χρήση βιοενζυματικών  σκευασμάτων ενεργοποιούμε την διάσπαση των οργανικών αποβλήτων  μειώνοντας την οργανική λάσπη και τις επικαθίσεις στο  βιολογικό ή στο βόθρο.
5)Απομάκρυνση οργανικών οσμών
6 )Λόγω συστηματικής χρήσης καθαρισμού τα βιοενζυματικά προϊόντα δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ επάνω στο αντικείμενο ή στην επιφάνεια όπου προστατεύουν την περιοχή από επαναμολύνσεις παθογόνων καταστάσεων.
7)Δυνατότητα  γρηγορότερου καθαρισμού οργανικών ρύπων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου καθαρισμού
8)Δεν δημιουργούν χημικές ενώσεις με τα ανθρώπινα βιολογικά υγρά
9)Διασπούν χημικές ενώσεις ( κακοσμίας) που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν  σε επιφάνειες ,τουαλέτες, αντικείμενα με την χρήση χημικών καθαριστικών
10)Αδρανοποίηση  οσμών και ευχάριστο άρωμα που διαρκεί για ώρες.

Απεικόνιση προβληματικών περιοχών με έντονο ακάθαρτο βιολογικό υλικό, οργανικές ύλες  όπου αναδύονται  δυσάρεστες οσμές από σωλήνες αποχετεύσεων (τουαλέτα, κουζίνας κ.α).


Δείτε όλα τα προϊόντα στην κατηγορία : Προϊόντα Βιολογικού Καθαρισμού

Καλάθι
Σύνδεση

Δεν έχετε λογαριασμό;